NOVA AKROPOLA BiH

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Šta je Nova Akropola


 

Nova Akropola  je kulturna i filozofska organizacija zasnovana na principima volonterstva, koja u Bosni i Hercegovini djeluje od 2001. godine, sa sjedištem u Sarajevu.

Nova Akropola je članica Međunarodne organizacije Nova Akropola, koja je osnovana 1957. godine i danas postoji u preko 50 zemalja svijeta, okuplja hiljade aktivnih članova volontera i simpatizera koji pripadaju različitim narodima, vjeroispovijestima i kulturnim baštinama, dajući tako primjer međusobnog suživota i razumijevanja.

Danas, kada socijalni, moralni i ekološki problemi uzrokuju teško duševno i materijalno stanje čovjeka, Nova Akropola predlaže ostvarenje ovih načela:

  • Promovisati ideal univerzalnog bratstva, koje se temelji na poštovanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na rasne, spolne, kulturne, religijske, socijalne i druge razlike. 
  • Podsticati ljubav prema mudrosti koja, kroz komparativni studij filozofija, religija, nauka i umjetnosti promoviše znanje o svijetu, prirodi i čovjeku.
  • Razvijati najbolje ljudske potencijale, podstičući punu realizaciju pojedinca i integraciju u prirodu i društvo, ne kao promatrača već kao aktivnih sudionika u svijetu koji treba poboljšati.

Ova načela Nova Akropola ostvaruje kroz 3 područja djelovanja: filozofija – kultura – volonterstvo i kroz rad koji je nezavisan od političkih, vjerskih ili finansijskih interesa.

Osnovne aktivnosti koje realizujemo su kursevi praktične filozofije, kulturološka predavanja, seminari na razne teme, umjetničke radionice, te socijalne i ekološke akcije, uz naš moto 'učiti, poboljšati, ujediniti’.

Pozivamo vas da pregledate šta radimo, gdje nas možete posjetiti i kako nam se možete pridružiti.

 

 

GALERIJA FOTOGRAFIJA

info-creative-punkt iii

Info-kreativni punkt povodom Dana filozofije


U SVIJETU

ARHEOLOŠKE REPRODUKCIJE

mangura na podlozi

Mangura sultana Sulejmana IINijedno životno razdoblje nije ni prerano ni prekasno za zdravlje duše. Ako kažeš da još nije došlo vrijeme za učenje filozofije ili da je ono stvar prošlosti, to je isto kao da kažeš da još nije pravo vrijeme za sreću ili je to vrijeme netragom nestalo. Prema tome, i stari i mladi trebali bi težiti ka mudrosti.

pjescani sat

Epikur, Pismo Meneceju